Noslēdzies AIF projekts “LPOT stiprināšana”

Latvijas Reto slimību alianse laika posmā no 01.07.2021. līdz 30.09.2022. īstenoja Aktīvo iedzīvotāju fonda Ilgtspējas un kapacitātes programmas projektu “Latvijas Pacientu organizāciju tīkla (LPOT) stiprināšana”.

Latvijas Pacientu organizāciju tīkls tika izveidots 2018. gada vasarā, lai nodrošinātu visām Latvijas pacientu organizācijām iespēju sadarboties aktuālu veselības aprūpes tēmu apspriešanā un kopīgas pacientu balss veidošanu līdzdalības nodrošināšanai lēmumu pieņemšanas procesos. Tas darbojās kā neformāla, brīvprātīga sadarbības iniciatīva, kuras rezultātā uzlabojusies dažādu pacientu organizāciju savstarpējā sadarbība.

Lai stiprinātu tīklu un tā darbību, 2021.-2022. gadā īstenots AIF projekts, kura rezultātā tika izveidota nepieciešamā infrastruktūra pacientu organizāciju sadarbības veicināšanai un turpmākai rezultatīvai visu pacientu interešu pārstāvībai.

Īstenotie projekta uzdevumi:

  • tīkla pārvaldības sakārtošana: 29.09.2022. dibināta biedrība Latvijas Pacientu organizāciju tīkls, kurai projekta laikā sagatavoti statūti, ētikas kodekss un citi nepieciešamie dokumenti;
  • atpazīstamības uzlabošana: projekta laikā izveidots LPOT logo, sagatavota stila grāmata un oficiālā veidlapa, un iekārtotas e-pastu adreses (piemēram, info@pacientu-organizacijas.lv), izveidota mājas lapa www.pacientu-organizacijas.lv un sociālā tīmekļa vietne https://www.facebook.com/pacientuorganizacijas, kur regulāri publicēta informācija par LPOT aktivitātēm, un LPOT grupa https://www.facebook.com/groups/pacientuorganizacijas, kurā regulāri publicētas nozares svarīgākās ziņas.
  • dalīborganizāciju kompetenču un apmācību vajadzību identifikācija: noskaidrotas dalīborganizāciju apmācību vajadzības un izveidots plāns to apgūšanai;
  • sadarbība ar citiem pacientu organizāciju tīkliem: izveidota sadarbība ar Eiropas Pacientu forumu, Latvijas Pilsonisko aliansi un tīkls prezentēts Austrumeiropas Pacientu organizāciju tīklu seminārā.
Projektu “Latvijas Pacientu organizāciju tīkla (LPOT) stiprināšana” finansēja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Ja Tava pacientu organizācija vēlas strādāt plecu pie pleca ar teju 30 citām, aicinām pievienoties!