Kontakti

Nosaukums

Latvijas Reto slimību alianse

EN – Latvian Alliance of Rare Diseases

RU – Латвийский Аллианс Редких болезней

Reģistrācijas numurs

40008228689

Juridiskā adrese

Mežmalas iela 9, Rīga, LV-1029, Latvija

Banka

AS “SEB banka”

SWIFT: UNLALV2X

IBAN: LV18UNLA0050022527807

Sociālie tīkli

Facebook https://www.facebook.com/retasslimibas.lv

Instagram https://instagram.com/retasslimibas.lv

E-pasta adrese

alianse@retasslimibas.lv