Latvijas Reto slimību alianses biedru tikšanās un mācības

Šī gada 11. augustā pēc divu gadu pārtraukuma notika Latvijas Reto slimību alianses kopsapulce un dalībnieku apmācība. Pasākumā piedalījās 19 dalībnieki no 10 organizācijām. Sapulces laikā Alianses vadītāja Baiba Ziemele informēja par paveikto pēdējā gada laikā un par tuvākajiem Alianses plāniem un dalīborganizāciju pārstāvji prezentēja svarīgākos sasniegumus savās biedrībās.

Savukārt apmācības notika trīs blokos – vispirms aktieris un publiskās runas pasniedzējs Normunds Bērzs dalījās zināšanās, kā efektīvāk uzrunāt mērķa auditoriju, saglabājot pozitīvu gaisotni un nepazaudējot galveno vēstījumu. Pēc tam psiholoģe Aina Poiša palīdzēja apzināties, kā atjaunot garīgos resursus pēc lielas emocionālas slodzes, kā nodalīt personīgo pieredzi un profesionālo motivāciju, kā atpazīt dažādus personības stāvokļus un pārvirzīt tos gultnē, kas ved uz izaugsmi. 

Trešo apmācību bloku vadīja dizaina domāšanas konsultants Toms Galiņš. Šajā sesijā Alianses biedri ļāvās radošumam, fiksējot dažādas nākotnes idejas, pārbaudot to efektivitāti un labākajām idejām izstrādājot detalizētu attīstības plānu. Jāteic, ka Toma Galiņa uzdevumi izgaismoja vairākas Alianses biedru stiprās puses: spēju radīt un attīstīt neordināras idejas, vēlmi veicināt sabiedrības izaugsmi dažādos līmeņos, kā arī prasmi ātri pielāgoties un sadarboties vienotam mērķim. Jādomā, ka vairākas no šīm idejām tiks īstenotas tuvākā vai tālākā nākotnē.

Pasākuma dalībnieki visus apmācību blokus novērtēja ļoti augstu. Tikšanās un mācības ir nozīmīgs Alianses kapacitātes stiprināšanas pasākums, jo šādi Alianses biedri ne tikai iepazīst cits citu un veido kontaktus tālākai sadarbībai, bet arī izprot pārstāvēto pacientu grupu atšķirīgās vajadzības un meklē risinājumus dažādos līmeņos. Tāpēc noteikti meklēsim iespējas, kā stiprināt Alianses dalīborganizācijas, pilnveidot biedru zināšanas un attīstīt prasmes, kuras būtiski atvieglo turpmāko darbu.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

un uzņēmums Boehringer Ingelheim Latvija.