LPOT stiprināšana

01.06.2021. Latvijas Reto slimību alianse 15.02.2021. iesniedza pieteikumu Aktīvo iedzīvotāju fonda Ilgtspējas un kapacitātes projektu konkursā, kur 31.03.2021. atbalstīja projektu “Latvijas Pacientu organizāciju tīkla (LPOT) stiprināšana”. Projekts tiek uzsākts pēc līguma parakstīšanas.

Projekta mērķis ir nepieciešamās infrastruktūras izveide pacientu organizāciju sadarbības veicināšanai un rezultatīvai visu pacientu interešu pārstāvībai.

Reto slimību alianse

Projekta vizītkarte:

Latvijas Pacientu organizāciju tīkls (LPOT) tika izveidots ar mērķi uzlabot Latvijas pacientu dzīves kvalitāti, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, veicināt tiesiskas, efektīvas un iekļaujošas veselības aprūpes sistēmas izveidi. Pašlaik tas darbojas kā brīvprātīgs, neformāls pilsoniskās sabiedrības tīkls, kurā apvienojušās ap 30 dažādas pacientu organizācijas, kas atbilst apstiprinātai definīcijai. Tīkls kopīgi gatavo atzinumus, priekšlikumus un viedokļus par aktuālajām tēmām veselības aprūpes jomā un pārstāv pacientu intereses arī Nacionālā veselības dienesta Konsultatīvajā padomē un Veselības ministrijas Veselības nozares stratēģiskajā padomē, sagatavojis un parakstījis sadarbības memorandu ar Veselības ministriju.

Baiba Ziemele, tīkla koordinatore

Uzdevumi:

Lai stiprinātu tīklu un tā darbību, tiek ieviests projekts, kura rezultātā izveidosim nepieciešamo infrastruktūru pacientu organizāciju sadarbības veicināšanai un turpmākai rezultatīvai visu pacientu interešu pārstāvībai.

Projekta uzdevumi ietver:

  • tīkla pārvaldības sakārtošanu,
  • atpazīstamības uzlabošanu,
  • dalīborganizāciju kompetenču un apmācību vajadzību identifikāciju, un
  • sadarbību ar citiem pacientu organizāciju tīkliem.

Finansējums:

Projektu “Latvijas Pacientu organizāciju tīkla (LPOT) stiprināšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekta kopējais finansējums ir 19 880.65 EUR

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.

Ilgums:

Projekta ilgums ir 13 mēneši, no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. jūlijam.

Rezultāti:

  • tīkla pārvaldības sakārtošana: 29.09.2022. dibināta biedrība Latvijas Pacientu organizāciju tīkls, kurai projekta laikā sagatavoti statūti, ētikas kodekss un citi nepieciešamie dokumenti;
  • atpazīstamības uzlabošana: projekta laikā izveidots LPOT logo, sagatavota stila grāmata un oficiālā veidlapa, iekārtotas e-pastu adreses (piemēram, info@pacientu-organizacijas.lv), izveidota mājas lapa www.pacientu-organizacijas.lv un sociālā tīmekļa vietne https://www.facebook.com/pacientuorganizacijas, kur regulāri publicēta informācija par LPOT aktivitātēm, un LPOT grupa https://www.facebook.com/groups/pacientuorganizacijas, kurā regulāri publicētas nozares svarīgākās ziņas.
  • dalīborganizāciju kompetenču un apmācību vajadzību identifikācija: noskaidrotas dalīborganizāciju apmācību vajadzības un izveidots plāns to apgūšanai;
  • sadarbība ar citiem pacientu organizāciju tīkliem: izveidota sadarbība ar Eiropas Pacientu forumu, Latvijas Pilsonisko aliansi un tīkls prezentēts Austrumeiropas Pacientu organizāciju tīklu seminārā.