Retas slimības 2024

NVO fonds 2024

No 2024.gada 01.janvāra Latvijas Reto slimību alianse uzsākusi īstenot Sabiedrības
integrācijas fonda projektu “Retas slimības 2024” NVO fonda programmas ietvaros.

Projekta vizītkarte:

Projekta mērķis ir organizācijas kapacitātes stiprināšana, reto slimību kopienas
interešu pārstāvība Latvijā un Eiropā, Latvijas Reto slimību alianses profesionalitātes
attīstīšana un jauna, integratīva sadarbības modeļa – Reto slimību foruma īstenošana.

Pasākumi

Iekšējā un ārējā komunikācija un iesaistes uzlabošana
 Finanšu piesaiste un Alianses resursu nodrošināšana
 Reto slimību forums 2024
 Interešu pārstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī
 Mākslas darbnīca – sociālās integrācijas pasākums bērniem un pieaugušajiem
ar retām slimībām

Plānotie rezultāti

 veicināsim sadarbību NVO un individuālu cilvēku līmenī, t.sk. no dažādiem
reģioniem un novadiem;
 izveidosim 10 ziņu lapas;
 piesaistīsim brīvprātīgos Alianses pasākumos;
 organizēsim Reto slimību forumu ar vismaz 150 iedzīvotāju dalību;
 rīkosim mākslas darbnīcas;
 veiksim regulāru interešu aizstāvību un tīklošanos ar Latvijas un Eiropas
organizācijām;
 sniegsim iespēju 16 Alianses organizācijām tīkloties un iepazīstināsim ar savu
veikumu sabiedrību.

Mērķa grupas

  1. Cilvēki ar retām slimībām un viņu ģimenes;
  2. brīvprātīgie – jau esošie un potenciālie brīvprātīgie;
  3. Alianses dalīborganizācijas;
  4. valsts institūcijas un to pārstāvji;
  5. ārstniecības personas;
  6. starptautiskās sadarbības organizācijas.

Projekta ilgums

Projekta ilgums ir 10 mēneši, 01.01.2024. – 31.10.2024.

Finansējums

Projektu “Retas slimības 2024” finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem programmas “NVO fonds” ietvaros.
Projekta finansējums ir 35 500,00 EUR.