Alianses biedri

Valdes priekšsēdētājas

2016 – šobrīd: Baiba Ziemele

2014 – 2016: Ieva Plūme

Valdes sastāvs kopš 21.06.2019.

Saskaņā ar Statūtiem, Alianses viedokli drīkst pārstāvēt divi valdes locekļi kopā vai valdes priekšsēdētājs viens.

Dalīborganizācijas (biedri)

Latvijas Hemofilijas biedrība

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība

Pulmonālās hipertensijas biedrība

Reto slimību biedrība CALADRIUS

Biedrību Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes”

Motus Vita

Latvijas Spinālās muskuļu atrofijas biedrība

Latvijas Osteogenesis Imperfecta biedrība, (LOIB)

Teodora Jura fonds

Dauna sindroma biedrība

Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība

PKU Fonds Latvija

Latvijas Neirofibromatozes asociācija

Dauna sindroms Latvija

Latvijas Ahondroplāzijas biedrība

Kā kļūt par Alianses biedru?

Lai kļūtu par Alianses biedru, lūdzu aizpildiet IESNIEGUMU un atsūtiet to uz alianse@andrn8.sg-host.com. Valde lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu pieņem elektroniskā balsojumā 2 nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas.