Reto slimību diena

Katru gadu februāra pēdējā dienā pasaulē atzīmē Reto slimību dienu.

Slimība Eiropā tiek definēta kā reta, ja tā skar mazāk kā 1 no 2000 cilvēkiem. Viena diagnoze var skart tikai dažus vai pat 245 tūkstošus pacientu visā Eiropā. Ir vismaz 6000 retu slimību diagnožu. Kopā tās skar pat 30 miljonus Eiropas Savienības iedzīvotāju. 80% no tām ir ar ģenētisku izcelsmi, bieži ir hroniskas un var apdraudēt dzīvību. Retas slimības var būt gan pieaugušajiem, gan bērniem, neatkarīgi no viņu sociāldemogrāfiskās situācijas.

Informācija par Reto slimību dienas pasākumiem pasaulē pieejama šeit.

Informācija par Reto slimību dienas pasākumiem Latvijā pieejama šeit:

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,…