Gada pārskati

Latvijas Reto slimību alianse darbojas saskaņā ar LR normatīvo regulējumu un Statūtiem. Ierobežoto līdzekļu dēļ tās valdes locekļi, biedri un brīvprātīgie par darbu biedrības un sabiedrības labā atalgojumu un citus labumus nesaņem, ja vien tas nav paredzēts projektu plānos kā darbinieku atalgojums. 

Latvijas Reto slimību alianse (Alianse) ir vienīgā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno reto slimību pacientu biedrības un kopumā pārstāv ap 90 000 cilvēku ar retām slimībām un viņu tuvinieku intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. Mūsu misija ir radīt pilnvērtīgus dzīves apstākļus cilvēkiem ar retām un hroniskām slimībām Latvijā, tāpēc ļoti rūpīgi sekojam izmaiņām normatīvajā regulējumā un aktīvi iesaistāmies nozares politikas veidošanā, tiecoties ieviest visus starptautiski pierādītos risinājumus arī Latvijā. Kopš dibināšanas esam paveikuši ļoti daudz. Lielākie darbi uzskaitīti šeit.

Detalizēta finanšu informācija pieejama Uzņēmuma reģistra datubāzē.

Ja vēlies atbalstīt Aliansi finansiāli vai ar ienākumus nesošiem projektiem, sazinies ar Alianses valdi.

Gada pārskats un vadības ziņojums 2023