Gada pārskati

Latvijas Reto slimību alianse darbojas saskaņā ar LR normatīvo regulējumu un Statūtiem. Ierobežoto līdzekļu dēļ tās valdes locekļi, biedri un brīvprātīgie par darbu biedrības un sabiedrības labā atalgojumu un citus labumus nesaņem.

Detalizēta finanšu informācija pieejama Uzņēmuma reģistra datubāzē.

Ja vēlies atbalstīt Aliansi finansiāli vai ar ienākumus nesošiem projektiem, sazinies ar Alianses valdi.

 

Vadības ziņojums 2019

Vadības ziņojums 2018

Vadības ziņojums 2017

Vadības ziņojums 2016

Vadības ziņojums 2015

Vadības ziņojums 2014