Pacientu organizāciju tīkls

Latvijas pacientu organizāciju tīkla būtība

Latvijas Pacientu organizāciju tīklā kopš 2018. gada vasaras apvienojušās vairāk nekā 30 Latvijas pacientu organizācijas, kas pārstāv pacientus ar sirds un asinsvadu, endokrīnām, onkoloģiskām, neiromuskulārām, dažādām retām slimībām, HIV un vīrushepatītiem, reimatoloģiskām, autoimūnām un citām slimībām

ar mērķi uzlabot visu pacientu, neatkarīgi no to atšķirīgām diagnozēm un veselības stāvokļiem, dzīves kvalitāti un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, veicināt tiesisku, efektīvu, caurspīdīgu un iekļaujošu veselības aprūpes sistēmu, nodrošinot informācijas apriti un sadarbību savā starpā un citiem nozares spēlētājiem.

Pacientu organizācijas savā darbībā ievēro šādas pamatnosacījumus:

 • tā ir bezpeļņas organizācija (biedrība, fonds vai apvienība), kas
  1. pārstāv cilvēku ar noteiktu diagnozi vai slimību grupas intereses atbilstoši statūtos noteiktiem mērķiem,
  2. to pārvaldību nosaka pacienti un/vai to tuvinieki, un
  3. to galvenās darbības jomas ietver pacientu interešu pārstāvību, izglītošanu par slimību un veselību, un to atpazīstamības uzlabošanu, kā arī
  4. nodrošina pacientu un viņu tuvinieku pieredzes apmaiņas iespējas;
 • par pacientu organizāciju uzskatāma arī jumta organizācija, kas apvieno vairākas pacientu grupas vienas vai vairāku diagnožu ietvaros nacionālā vai starptautiskā līmenī;
 • pacientu organizācijām var būt reģionālas nodaļas un tās var sadarboties ar dažādām jumta organizācijām Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Kur atrast informāciju?

Visa aktuālā informācija par LPOT pieejama mājas lapā www.pacientu-organizacijas.lv

Tīklu kopš izveidošanas 2018. gadā koordinē Baiba Ziemele