Pacientu organizāciju tīkls

Latvijas pacientu organizāciju tīkla būtība

Latvijas Pacientu organizāciju tīklā kopš 2018. gada vasaras apvienojušās vairāk nekā 30 Latvijas pacientu organizācijas, kas pārstāv pacientus ar sirds un asinsvadu, endokrīnām, onkoloģiskām, neiromuskulārām, dažādām retām slimībām, HIV un vīrushepatītiem, reimatoloģiskām, autoimūnām un citām slimībām

ar mērķi uzlabot visu pacientu, neatkarīgi no to atšķirīgām diagnozēm un veselības stāvokļiem, dzīves kvalitāti un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, veicināt tiesisku, efektīvu, caurspīdīgu un iekļaujošu veselības aprūpes sistēmu, nodrošinot informācijas apriti un sadarbību savā starpā un citiem nozares spēlētājiem.

Pacientu organizācijas savā darbībā ievēro šādas pamatnosacījumus:

 • tā ir bezpeļņas organizācija (biedrība, fonds vai apvienība), kas
  1. pārstāv cilvēku ar noteiktu diagnozi vai slimību grupas intereses atbilstoši statūtos noteiktiem mērķiem,
  2. to pārvaldību nosaka pacienti un/vai to tuvinieki, un
  3. to galvenās darbības jomas ietver pacientu interešu pārstāvību, izglītošanu par slimību un veselību, un to atpazīstamības uzlabošanu, kā arī
  4. nodrošina pacientu un viņu tuvinieku pieredzes apmaiņas iespējas;
 • par pacientu organizāciju uzskatāma arī jumta organizācija, kas apvieno vairākas pacientu grupas vienas vai vairāku diagnožu ietvaros nacionālā vai starptautiskā līmenī;
 • pacientu organizācijām var būt reģionālas nodaļas un tās var sadarboties ar dažādām jumta organizācijām Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Par pacientu organizācijām Latvijā:

Pētījums par pacientu organizācijām Latvijā: 2019. gads.

Pacientu organizāciju un Veselības ministrijas sadarbības memorands no 29.01.2020. (ziņa)

Kā pacientu organizācijas var pievienoties tīklam?

Pieteikšanās dalībai tīklā: anketa

Tīkls izvērtē pieteikto organizāciju atbilstību tīkla izvirzītajiem nosacījumiem, t.sk. atbilstību starptautiskajām definīcijām, un lemj par to pievienošanu tīklam. Pozitīva lēmuma gadījumā, organizācijas oficiālais pārstāvis tiek pievienots tīkla komunikācijas kanāliem informācijas saņemšanai un līdzdalības lēmumu pieņemšanā nodrošināšanai.

Tīklu koordinē Latvijas Reto slimību alianses vadītāja Baiba Ziemele (kontakti).

Cita informācija

2021. gadā Reto slimību alianse sākusi ieviest Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētu projektu “Latvijas Pacientu organizāciju tīkla stiprināšana”. Vairāk informācijas šeit.