Alianses vadība

Latvijas Reto slimību aliansi vada tās Valde, kas ievēlēta saskaņā ar Statūtiem. Valdi ievēl kopsapulce.

Valdes priekšsēdētāji

2022 – šobrīd: Juris Beikmanis

2016 – 2022: Baiba Ziemele

2014 – 2016: Ieva Plūme

Izmaiņas valdē kopš 24.04.2023.

Valdes sastāvs kopš 25.10.2022.

Valdes sastāvs kopš 21.06.2019.

Saskaņā ar Statūtiem, Alianses viedokli drīkst pārstāvēt divi valdes locekļi kopā vai valdes priekšsēdētājs viens.