Veselība – mūsu cilvēktiesības

No 2022. gada 1. novembra Latvijas Reto slimību alianse īsteno “Aktīvo iedzīvotāju fonda” atbalstītu Stratēģiskās jomas projektu “Veselība – mūsu cilvēktiesības”.

Projekta vizītkarte

Projekta mērķis ir radīt sabiedrībā izpratni par veselību kā svarīgu cilvēktiesību aspektu, nodrošināt vienlīdzīgu pieeju cilvēkiem ar retām slimībām veselības pakalpojumiem, mazināt mērķa grupas stigmu saistībā ar sabiedrības aizspriedumiem, paaugstināt iedzīvotāju un ārstniecības personu zināšanas par pacientu tiesībām un reto slimību pacientu vajadzībām. Cilvēku ar retām slimībām pamattiesības skar sociālo, ekonomisko, izglītības, veselības un labklājības jomu. Projektā iecerēts veicināt iekļaujošu, vienlīdzīgu attieksmi īpaši neaizsargātai sabiedrības grupai (t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti un cilvēkiem, kuriem invaliditāte netiek piešķirta vai tiek atteikta).

Latvijas Reto slimību alianse

Projekta ilgums

Projekta ilgums ir 18 mēneši, 01.11.2022. – 30.04.2024.

Finansējums

Projektu “Veselība – mūsu cilvēktiesības” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekta finansējums ir 104 561.41 EUR.

Projekta pasākumi

  • Reto slimību dienas 2023 informatīvā kampaņa,
  • Reto slimību dienas 2024 informatīvā kampaņa,
  • Analītiska pētījuma izstrādāšana un publiskošana par cilvēktiesību nodrošināšanu Latvijā reto slimību jomā. Pētījums pieejams šeit: https://retasslimibas.lv/noderiga-informacija/petijumi/
  • Interešu pārstāvība, t.sk. ekspertu diskusija par cilvēktiesībām Latvijā reto slimību kontekstā;
  • Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem un ārstniecības personām, t.sk. lekcijas un interaktīvas nodarbības izveidošana un apmācību īstenošana, mācību materiāla izveidošana par svarīgākajiem pacientu tiesību aspektiem. Mācību materiāls par pacientu tiesībām un pienākumiem pieejams šeit: https://retasslimibas.lv/noderiga-informacija/resursi/

Plānotie rezultāti

Projektā sagaidāms, ka

  • spēsim aptvert 100 tūkstošu auditoriju divu informatīvo kampaņu laikā,
  • apmācīt 500 iedzīvotājus un ārstniecības personas par pacientu tiesībām,
  • izveidot viegli uztveramu mācību līdzekli, kas būs pieejams arī Alianses interneta vietnē,
  • izstrādāt analītisku pētījumu par sabiedrības toleranci un iecietību saistībā ar reto slimību pacientu tiesībām,
  • aktīvi piedalīties cilvēku ar retām slimībām interešu pārstāvībā, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un mazinātu diskrimināciju.

Projekta jaunumi

21.11.2022. Veselība – mūsu cilvēktiesības

01.02.2023. Atklāta kampaņa “Droši par veselību!”

20.03.2023. Īstenota Reto slimību dienas 2023 informatīvā kampaņa “Droši par veselību!”

19.10.2023. LR Saeimā fotoizstāde “Dzīvība ir vērtība!”

26.10.2023. Vidusdaugavas TV par Izaicinājumu spēli “Pacientu tiesības un pienākumi” Jēkabpilī

26.03.2024. Projekta noslēgums un diskusija par pētījuma rezultātiem.

30.04.2024. Projekta “Veselība – mūsu cilvēktiesības” sasniegumi

Vairāk informācijas

Par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv

Aktīvo iedzīvotāju fonda Stratēģisko projektu konkursa rezultāti

Citi Latvijas Reto slimību alianses projekti