Noderīga informācija

Informācija par retām slimībām internetā:

ORPHANET – Latvijas valsts nozīmes dokumenti, informācija par jaunumiem un pasākumiem reto slimību jomā. Lai atrastu informāciju par retajām slimībām, orfānām zālēm un ekspertīzes centriem, tai skaitā Latvijā, lūdzu apmeklējiet Orphanet portālu (www.orpha.net).

SPKC sagatavots buklets par ORPHANET un retajām slimībām (2018).

Veselības ministrija – Veselības ministrijas sagatavotais materiāls par retām slimībām Latvijā.

Nacionālais Veselības dienests – Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir visām ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Kontaktpunkts sniedz informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs.

Slimību profilakses un kontroles centrs – SPKC sagatavotā informācija par retām slimībām Latvijā.

Reto slimību koordinēšanas centrs bērniem un pieaugušajiem (2018).

Bērnu slimību klīnika – informācija no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas.

Stradiņi – Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas informācija par ārstniecību.

Ārstu dibināta organizācija reto slimību speciālistiem: biedrība “Latvijas Reto slimību speciālistu asociācija” (RSSA).

Eiropas Komisijas sagatavotā informācija par retām slimībām.

Eiropas Komisijas ekspertu grupa retu slimību jautājumos.

Par veselības aprūpes iespējām Eiropas Savienībā un S2 veidlapa.

Praktisks ceļvedis cilvēkiem ar retām slimībām, ko izveidojusi Pulmonālās hipertensijas biedrība ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu, “Cilvēku ar retām slimībām rokasgrāmata“.

Informācija par saslimšanām un atbalsts pacientiem ar atsevišķām diagnozēm meklējama pacientu organizāciju mājas lapās un Reto slimību koordinācijas centra lapā.

 

 

Advertisements