Projekta noslēgums un diskusija par pētījuma rezultātiem

Ar diskusiju par pētījuma “Personu ar retām slimībām un viņu tuvinieku pieredzecilvēktiesību ievērošanā Latvijā” rezultātiem Rīgā, 2024.gada 27.martā noslēgsiesLatvijas Reto slimību alianses projekts “Veselība – mūsu cilvēktiesības”, ko finansēIslande, Lihtenšteina un Norvēģija ar EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvoiedzīvotāju fonds”.…