Projekta “Veselība – mūsu cilvēktiesības” sasniegumi

Pusotru gadu no 2022. gada 01. novembra līdz 2024.gada 30.aprīlim Reto slimību alianseīstenoja “Aktīvo iedzīvotāju fonda” Stratēģiskās jomas atbalstīto projektu “Veselība – mūsucilvēktiesības”. Projekta mērķis: radīt sabiedrībā izpratni par veselību kā svarīgu cilvēktiesībuaspektu, nodrošināt vienlīdzīgu pieeju cilvēkiem ar retām slimībām…

Projekta noslēgums un diskusija par pētījuma rezultātiem

Ar diskusiju par pētījuma “Personu ar retām slimībām un viņu tuvinieku pieredzecilvēktiesību ievērošanā Latvijā” rezultātiem Rīgā, 2024.gada 27.martā noslēgsiesLatvijas Reto slimību alianses projekts “Veselība – mūsu cilvēktiesības”, ko finansēIslande, Lihtenšteina un Norvēģija ar EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvoiedzīvotāju fonds”.…