Projekta noslēgums un diskusija par pētījuma rezultātiem

Ar diskusiju par pētījuma “Personu ar retām slimībām un viņu tuvinieku pieredze
cilvēktiesību ievērošanā Latvijā” rezultātiem Rīgā, 2024.gada 27.martā noslēgsies
Latvijas Reto slimību alianses projekts “Veselība – mūsu cilvēktiesības”, ko finansē
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija ar EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo
iedzīvotāju fonds”. Diskusijā piedalīsies LR Veselības ministrijas Veselības aprūpes
departamenta direktore Sanita Janka, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas direktores vietniece Sandra Ausekle, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas
valdes locekle Dace Stirāne, pētījuma dalībniece Agnese Ādmīdiņa, Reto slimību
alianses projekta eksperte Marta Augucēviča un Reto slimību alianses valdes
priekšsēdētājs, zvērināts advokāts Juris Beikmanis. Pasākumu vadīs Ieva Plūme, Reto
slimību alianses valdes locekle un projekta vadītāja, kas iepazīstinās ar projekta
sasniegumiem un komandu.
Latvijas Reto slimību alianses 2023. – 2024. gadā veiktais pētījums “Personu ar
retām slimībām un viņu tuvinieku pieredze cilvēktiesību ievērošanā Latvijā”
pieejams šeit:
Pētījumi