Par reto slimību plānu

Latvijas Reto slimību alianse uzskata, ka Latvijā ir nepieciešams jauns plāns Reto slimību ārstēšanai. Latvijā jau ir bijuši divi plāni – pirmajam netika piešķirts finansējums un tas bija Veselības ministrijas dokuments, kas paredzēja organizācijas uzlabošanu, bet otrajā plānā tika paredzēti būtiski uzlabojumi ar piešķirtu finansējumu.

Būtiskākie sasniegumi līdz 2020. gada beigām:

Neskatoties uz sasniegto, joprojām aktuālas šādas prioritātes:

  • Apaļā galda ieviešana regulārām sapulcēm par progresu
  • Budžeta aprēķins 2022. gadam un vidējam termiņam
  • Caurspīdīgu diagnožu prioritizēšanas mehānismu radīšana
  • Datu aprites sakārtošanas plāns
  • ERN iekļaušana nacionālajā veselības sistēmā
  • Pacientu vajadzību apzināšanas mehānisms 
  • Zāļu pieejamības mehānismu sakārtošana un prioritizēšana

Skatīt šeit:

Raksts Delfi pieejams šeit.

Raksts žurnālā IR pieejams šeit.

Raksts NRA pieejams šeit.