#NVOfonds2022

Sabiedriskā integrācijas fonda NVO fonda 2022 programmas ietvaros no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim Latvijas Reto slimību alianse īsteno makroprojektu “Reto slimību kopienas iespējošana”. Projekta kopējais finansējums ir 30 040 EUR no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir veicināt Alianses dalību veselības un sociālās politikas veidošanā, lai stiprinātu cilvēktiesību ievērošanu un sociālo atbildību sabiedrībā, kā arī sekmēt mūsu dalīborganizāciju veiktspēju un resursus.

Projekta ietvaros pārstāvēsim ap 90 000 Latvijas iedzīvotāju ar retām slimībām intereses un 14 reto slimību pacientu organizācijas dažādās institūcijās un darba grupās Veselības ministrijā, Nacionālajā veselības dienestā, Labklājības ministrijā, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, Veselības nozares Stratēģiskajā padomē, Memoranda padomē, kā arī starptautiskajā organizācijā EURORDIS un citur. 

Galvenās projekta aktivitātes

  • Alianses un tās organizāciju cilvēkresursu un institucionālā stiprināšana,
  • Reto slimību dienas 2022 akcijas “Esot vienoti, esam stipri” īstenošana,
  • interešu pārstāvība Latvijā un Eiropā,
  • konsultācijas, tīklošanās un apmācības Alianses dalīborganizācijām,
  • konsultācijas un atbalsts cilvēkiem ar retām slimībām,
  • sabiedrības izglītošana un informēšana par veselības un sociālajiem jautājumiem,
  • resursu piesaiste citiem Alianses projektiem un programmām.

1 thought on “#NVOfonds2022

Comments are closed.