NVO/MK sadarbības memoranda īstenošanas padomē jauni pārstāvji

2021. gada 5. novembrī tika paziņoti NVO/MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes no nevalstiskā sektora ievēlētie pārstāvji, starp kuriem ir arī Latvijas Reto slimību alianses vadītāja Baiba Ziemele. Līdz ar to Baiba būs viena no 8 cilvēkiem, kas līdz 2023. gada 30. aprīlim rūpīgi sekos līdzi pilsoniskās sabiedrības iesaistes procesiem valsts pārvaldes darbā.

Baiba Ziemele ir kaislīga pacientu interešu aizstāve kopš 2009. gada, kad tika ievēlēta par Latvijas Hemofilijas biedrības vadītāju, kaut gan Latvijas pacientu ar asins recēšanas traucējumiem intereses pārstāvējusi jau ilgi pirms tam un biedrībā darbojusies kopš bērnības. Baiba kopš 2020. gada ir valdes locekle Pasaules Hemofilijas federācijā (WFH), aktīvi darbojas Villebranda slimības darba grupās WFH un Eiropas Hemofilijas konsorcijā (EHC), kā arī Sieviešu un meiteņu ar asins recēšanas traucējumiem komitejā WFH. Reto slimību jomā Baiba vada Aliansi un aktīvi iesaistās EURORDIS – Eiropas Reto slimību organizācijas darbā, plānojot reto slimību politiku Eiropā (RARE2030), aizstāvot dažādas Eiropas politikas veselības aprūpes jomā un ANO Ilgtermiņa attīstības mērķus, īpaši veselības un sociālajās jomās. Paralēli tam, Baiba arī kopš 2018. gada veicina pacientu organizāciju sadarbību Latvijā, koordinējot Latvijas Pacientu organizāciju tīklu, kura vārdā pārstāv visus Latvijas pacientus Veselības ministrijas Veselības nozares stratēģiskajā padomē.

Taču pacientu organizācijas ir tikai maza, specifiska veselības jomas nevalstisko organizāciju daļa – mēs esam pacienti, kas veido biedrības, lai uzlabotu veselības aprūpi un zināšanas par mūsu slimībām un to profilaksi. Uz mums attiecas tas pats regulējums un iespējas kā citām nevalstiskajām organizācijām – tāpēc esam labs piemērs, kā cilvēki vietējā, nacionālā un staprtautiskā līmenī var apvienoties un sasniegt kopīgus mērķus un padarīt pasauli labāku.

Ar Baibas Ziemeles redzējumu darbam padomē var iepazīties šeit.

Padomes sastāvā atkārtoti ievēlēti 5, bet no jauna trīs nevalstiskā sektora pārstāvji:

1.Kristīne Zonberga (Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”)
2.Agnija Jansone (Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”)
3.Agnese Frīdenberga (Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”)
4.Andris Gobiņš (Biedrība “Eiropas Kustība Latvijā”)
5.Ilze Bergmane (Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”)
6.Āris Ādlers (Biedrība “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai”)
7.Inese Vaivare (Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”)
8.Baiba Ziemele (Biedrība “Latvijas Reto slimību alianse”)
NVO/MK sadarbības memoranda padomes NVO pārstāvji līdz 30.04.2023.

Vēlēšanas notika laikā no 2021. gada 21. līdz 28. oktobrim un balsošanas rezultāts tika paziņots 2021. gada 5. novembrī. Vēlēšanās piedalījās 69 no 486 organizācijām, kas pievienojušās NVO/MK sadarbības memorandam.

Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un posmos valsts pārvaldē, kā arī veicināt demokrātiskas Valsts pamatelementa – pilsoniskās sabiedrības – līdzdalību un attīstību. Vairāk par memorandu un tā īstenošanas progresu var uzzināt šeit.

1 thought on “NVO/MK sadarbības memoranda īstenošanas padomē jauni pārstāvji

Comments are closed.