MK apstiprina plānu Reto slimību jomā

Pēc vairāku gadu kopīga pacientu, ierēdņu un speciālistu darba, garām diskusijām par to, kā labāk un ko labāk, šodien, 2017. gada 17. oktobrī Ministru Kabinets ir apstiprinājis plānu Reto slimību jomā 2017.-2020. gadam. Iepriekšējais plāns paredzēja virkni aktivitāšu, ko bija iespējams realizēt esošo budžetu ietvaros dažādās iestādēs un slimnīcās, taču iespējas bija izsmeltas un pavasarī Veselības ministrijā sagatavotais Reto slimību jomas plāns beidzot ir apstiprināts un tam piešķirti līdzekļi budžeta projektā.

Jaunais plāns ļaus veidot multidisciplināras komandas, palielinās tarifus un laiku, ko speciālisti varēs veltīt pacientiem ar sarežģītām slimībām, veicinās speciālistu sadarbību un informācijas apmaiņu, nodrošinās pacientu centralizētu uzskaiti, palielinās iespējas saņemt efektīvākas un jaunākas medikamentozās terapijas, kā arī uzlabos diagnostikas iespējas un veicinās pacientu organizāciju iesaisti lēmumu pieņemšanā. Papildus budžeta līdzekļi veselības aprūpē ļaus ātrāk diagnosticēt saslimšanas un nodrošināt ātrāku pieeju ārstēšanai, kas līdz šim sagādāja lielākās grūtības pacientiem ar retām slimībām.

Latvijas Reto slimību alianse, kas ir neatkarīga reto slimību jomas pacientu organizāciju apvienība, izsaka milzīgu paldies gan Valdmanes kundzei un citiem ierēdņiem Veselības ministrijā un padotības iestādēs, gan Ministres kundzei, gan visiem speciālistiem, kas ikdienā ārstē un meklē iespējas uzlabot mūsu dzīves kvalitāti, gan visiem ministriem un viņu vadīto ministriju ierēdņiem, kas sadzirdēja mūsu problēmas un palīdzēja meklēt risinājumus un nelika šķēršļus plāna apstiprināšanai, kā arī visiem pacientiem, kas dalās savā pieredzē par ikdienas sarežģīto ceļu līdz ārstēšanai, skumjajiem vai veiksmes stāstiem spēlē par dzīvību un nāvi, un sabiedrībai, kas regulāri ziedo naudu, lai palīdzētu nodrošināt pacientiem tādas iespējas, ko veselības aprūpes sistēma pagaidām nevar, kā arī deputātiem, kuru rokās ir lēmums par finansējuma piešķiršanu, lai plānu beidzot varētu īstenot. Paldies visiem!

Vairāk informācijas šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/apstiprina-planu-reto-slimibu-joma-2017-2020gadam un šeit http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428806&mode=mk&date=2017-10-17.