Medikamentu pieejamības uzlabošana

Lai gan daudzas retās slimības ir neārstējamas vai arī tām vienkarši nav vēl izdomāta atbilstoša ārstēšana, daudzām reto slimību terapijām ir iespēja apturēt vai pat izārstēt slimību vai tās simptomus. Piekļuve medikamentozai ārstēšanai ir viens no galvenajiem punktiem, kas nodrošina labāku dzīves kvalitāti gan pašiem pacientiem, gan viņu tuviniekiem. Apturot slimības progresu nereti tiek samazināti gan veselības aprūpes, gan sociālās aprūpes, gan pašu pacientu izdevumi par ārstēšanos un ilgtermiņā uzlabojas sabiedrības veselības rādītāji.

Kā bija līdz šim?

Medikamentus reto slimību pacientiem apmaksāja no Valsts budžeta programmas “33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem”, kur katru gadu tika piešķirts nozīmīgs finansējums. Medikamentu ražotāji vai pārstāvji gatavoja dokumentu paketi iesniegšanai zāļu efektivitātes izvērtēšanai Zāļu valsts aģentūrā. Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas organizēja Zāļu komisiju, kas lēma par medikamentu nodrošināšanu pacientiem, un tad organizēja iepirkumu. Tad, atbilstoši kritēriejiem, pacientiem bija iespēja saņemt medikamentu. Šo kārtību regulēja MK 555. noteikumi Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība.

Kā būs turpmāk?

Reto slimību ārstēšanai izmanto dažādus medikamentus. Daļa no tiem ir vai tiek iekļauta Kompensējamo zāļu sistēmā. No 2022. gada 1. janvāra Kompensējamo zāļu sarakstā tiek veidota jauna sadaļa – R saraksts, kurā sākotnēji iekļaus visus medikamentus, kas līdz šim tika nodrošināti 555. noteikumu 9. pielikumā. Turpmāk šajā sarakstā iekļaus visus medikamentus, kuri paredzēti reto slimību ārstēšanai, bet neatbilst A, B vai C saraksta kritērijiem, ir izvērtēti ZVA, Zāļu komisija ir pieņēmusi lēmumu par zāļu apmaksu, un ja valdība ir piešķīrusi pietiekami daudz finansējuma medikamentu iegādei. Finansējums reto slimību medikamentu iegādei KZS sistēmā tiks iezīmēts tikai šo slimību ārstēšanai, lai nodrošinātu pārskatāmību un plānošanu. Šo kārtību regulēs MK 899. noteikumi Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība.

Avots

Veselības ministrijas preses relīze no 21.12.2021.