Latvijas speciālisti piedalās rokasgrāmatas skolotājiem veidošanā

Latvijas Universitātes mācībspēki prof. Indra Odiņa, asoc. prof. Ieva Margeviča-Grinberga, lekt. Egija Laganovska un doc. Evija Latkovska kopā ar kolēģiem no Valensijas universitātes Spānijā strādā pie jaunas rokasgrāmatas skolotājiem. Rokasgrāmatas būtība ir ilustrēt pedagoģiskās iespējas iekļaut mācību vidē tos bērnus, kuru reto slimību diagnoze viņiem ļauj piedalīties mācību procesā.

Projektā tiek veidota platforma skolotājiem https://credible.softspring.cloud, kurā pedagogiem būs iespēja dalīties savos pedagoģiskajos novērojumos un labas prakses piemēros darbā ar bērniem, kam ir retas slimības, kā arī uzdot jautājumus par situācijām, kurās pedagogi vieni paši nespēj rast profesionālas un praktiskas atbildes, lai veiksmīgi strādātu ar bērniem, kam ir retas slimības.

Vēl projekta ietvaros tiks izveidots 30 stundu profesionālās pilnveides kurss MOOC vidē skolotājiem, kas strādā ar skolēniem, kuriem ir retas slimības.

ERASMUS+ CREDIBLE projekta mērķis ir piedāvāt risinājumus, lai nākotnē iekļautu izglītības sistēmā bērnus ar retām slimībām, galvenokārt fokusējoties uz vairākiem aspektiem: zināšanu trūkums par retām slimībām, pieredzes un apmācību trūkums. Reto slimību lielā dažādība bērniem paģēr specifisku pieeju pedagoģiskajai informācijai, lai ar dažādu praktisku piemēru gadījumiem varētu uzlabot skolotāju apmācības. Vairāk par projektu lasi šeit.

Avots: LU ziņas

Atgādinām, ka jau tagad ir pieejami EURORDIS materiāli skolotājiem un audzinātājiem arī latviešu valodā! (1) Danielas Kņezas un Ivana Drajzla grāmata “Stāsts par draudzību”, (2) Materiāls stundu vadīšanai “Dalies ar krāsām – stāsti par dzīvi ar retu slimību.

Šie un citi noderīgi materiāli pieejami Alianses mājas lapā!