Eiropas reto slimību konference

Maija beigās Edinburgā, Lielbritānijā, norisinājās Eiropas reto slimību konference, kurā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas – Baiba Ziemele no Reto slimību alianses un Dita Kļaviņa no biedrības Caladrius. Konferences programma aptvēra aktuālākos jautājumus reto slimību jomā, kā arī dažādus pasākumus EURORDIS dalīborganizācijām – sanāksmi Eiropas valstu nacionālajām reto slimību aliansēm un ģenerālo asambleju, Rare Diseases International konferenci, un plašu zinātnisko programmu.

ecrd_logo_2016-360x166