Eiropadome: kurss uz labklājības ekonomiku

24. oktobrī Eiropadome pieņēma secinājumus par labklājības ekonomiku, aicinot dalībvalstis un Komisiju iekļaut labklājības ekonomikas perspektīvu horizontāli valstu un Savienības politikā un izvirzīt cilvēkus un viņu labklājību politikas izstrādes centrā.

Labklājības ekonomikas pamatuzstādījums ir, ka cilvēku labklājība ir vērtība pati par sevi, tātad tā ir arī būtiski svarīga Savienības ekonomikas izaugsmei, produktivitātei, ilgtermiņa fiskālajai stabilitātei un sabiedrības stabilitātei.

Vairāk informācijas un pilns secinājumu teksts.