#ECRD2022

Katru gadu pacientu organizācijas organizē lielāko reto slimību konferenci Eiropā – šogad 11. Eiropas konference par retām slimībām un orfānajiem medikamentiem notiks tiešsaistē no 27.jūnija līdz 1. jūlijam. Aicinām arī Tevi pievienoties – gan kā klausītāju, gan piedaloties ar savu zinātnisko publikāciju par reto slimību tēmu!

Eiropas politikas prioritātes ietekmē to dalībvalstis. Retas slimības ir iekļautas ES Padomes prezidentūras trio – Francijas, Čehijas un Zviedrijas dienaskārtībā no 2022. gada janvāra līdz 2023. gada jūnijam. #ECRD2022 ir viens no oficiālajiem 2022. gada Francijas prezidentūras pasākumiem Eiropas savienībā, kas demonstrē ievērojamu atbalstu reto slimību tēmas saglabāšanai starp prioritēm.

Starptautiskā līmenī apvienot politiskos centienus uzlabot cilvēku ar retām slimībām situāciju veicina arī Apvienoto nāciju organizācijas 2021. gada decembrī pieņemtā Rezolūcija cilvēku ar retām slimībām atbalstam. Tieši tagad ir laiks, lai izveidotu jaunu politisko ietvaru reto slimību jautājumā Eiropā. Šī politika palīdzēs sasniegt trīs ambiciozus mērķus ar dažādiem apakšmērķiem, lai cīnītos ar izaicinājumiem Eiropā:

  1. Nodrošināt veselīgu dzīvi un veicināt labklājību visiem cilvēkiem ar retām slimībām visos vecumos;
  2. Samazināt nevienlīdzību cilvēkiem ar retām slimībām;
  3. Izveidot noturīgu infrastruktūru, kas veicina iekļaušanu un ilgtspējīgu industriju un veicināt inovāciju priekš cilvēkiem ar retām slimībām.

#ECRD2022 konferences programma pieejama šeit: https://www.rare-diseases.eu/programme/

Reģistrējies #ECRD2022 šeit: https://www.rare-diseases.eu/register/

Iesniedz savu pētījuma kopsavilkumu #ECRD2022 konferencei līdz 31.martam šeit: https://www.rare-diseases.eu/posters/

Par iepriekšējām ECRD konferencēm lasi šeit: https://www.rare-diseases.eu/previous-ecrds/