Ceļvedis cilvēkiem ar retām slimībām

Latvijas Reto slimību alianse publicējusi “Ceļvedi cilvēkiem ar retām slimībām” – izglītojošu bezmaksas grāmatu, kurā apkopota informācija par valstī pieejamajiem sociālajiem un veselības pakalpojumiem.

Izdevums paredzēts  cilvēkiem ar retām slimībām, tajā skaitā, cilvēkiem ar invaliditāti, viņu tuviniekiem, nozares speciālistiem, ģimenes ārstiem, sociālajiem darbiniekiem un visiem, kas ikdienā saskaras ar retu slimību. Grāmata koncentrētā veidā iepazīstina ar kompensējamo zāļu sistēmu, reto slimību zāļu valsts programmu, Reto slimību kabinetu sniegtajiem pakalpojumiem, valsts un pašvaldību sociālo palīdzību un pabalstiem, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību, veselības aprūpi mājās, iespējām saņemt apmaksātus veselības pakalpojumus Eiropas Savienībā, klīniskajiem pētījumiem, Ārstniecības riska fonda darbību un citiem nozīmīgiem tematiem. Īpaša nodaļa veltīta sociālai palīdzībai un atbalstam Rīgas pilsētā. 

Latvijas Reto slimību alianse 2020. gadā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros ir sagatavojusi praktisku “Ceļvedi cilvēkiem ar retām slimībām“, kas pieejams digitālā formātā. Drukātā veidā buklets pieejams Reto slimību kabinetos, Rīgas Sociālajā dienestā un pacientu organizācijās. Vairāk informācijas šeit.

Ceļvedis cilvēkiem ar retām slimībām 2020