Aliansei jauna valde

21. jūnijā Uzņēmumu reģistrs apstiprināja Latvijas Reto slimību alianses valdi šādā sastāvā:

Baiba Ziemele (Latvijas Hemofilijas biedrība) – valdes priekšsēdētāja

Ieva Plūme (Latvijas Pulmonālās hipertensijas biedrība) – valdes locekle

Alla Beļinska (Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība) – valdes locekle

Kārlis Zariņš (Reto slimību biedrība CALADRIUS) – valdes loceklis

Juris Beikmanis (Biedrību Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes”) – valdes loceklis

Latvijas Reto slimību alianse turpina savu darbu ierastajā kārtībā – konsultējoties ar visiem saviem biedriem visos jautājumos, lai tiktu ņemtas vērā katras pacientu grupas intereses.