Alianse tiekas ar Veselības ministru

28.01.2021. vadošās pacientu organizācijas, kas apvienojušās Latvijas pacientu organizāciju tīklā (LPOT), tikās ar veselības ministru Danielu Pavļutu, lai kopīgi rastu risinājumus Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpes uzlabošanai.

Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar pacientu vakcinācijas kārtību un Vakcinācijas plāna uzlabošanu, Sabiedrības veselības pamatnostādnēm un akūtu nepieciešamību palielināt finansējumu veselības aprūpes pieejamībai, tajā skaitā pieejamību uz izmeklējumiem un medikamentiem.

Pacientu organizācijas informēja ministru par aktuālajiem jautājumiem, kas skar plašu hronisko pacientu grupu, kā arī norādīja uz iespējamiem  uzlabojumiem veselības aprūpes nodrošināšanā, kā arī izteica gatavību sadarboties ar Veselības ministriju un tās pakļautībā esošajām iestādēm, lai kopīgi mazinātu gan Covid-19 izplatību un sekas, gan uzlabotu hronisko pacientu veselību.

Sarunā ar pacientiem ministrs apstiprināja, ka ir gatavs pievienoties pacientu organizāciju un Veselības ministrijas noslēgtajām Sadarbības Memorandam, kā arī sadarboties ar pacientu organizācijām individuāli, lai uzlabotu visu pacientu, neatkarīgi no to atšķirīgām diagnozēm un veselības stāvokļiem, dzīves kvalitāti un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kā arī veicināt sadarbību ar valsts institūcijām un nozares ekspertiem.

Mēs, pacienti, ceram, ka ir sadzirdēts lūgums neaizmirst pacientu ar hroniskām slimībām vajadzības, lai nenonāktu citā veselības aprūpes sistēmas krīzē jau tuvākajā laikā.

Latvijas Pacientu organizāciju tīkls

Latvijas Reto slimību alianse un tās biedri: Latvijas Hemofilijas biedrība, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, Pulmonālās hipertensijas biedrība, Reto slimību biedrība CALADRIUS, Biedrību Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes”, Motus Vita, Latvijas Spinālās muskuļu atrofijas biedrība, Latvijas Osteogenesis Imperfecta biedrība, (LOIB), Teodora Jura fonds, Dauna sindroma biedrība, Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība, PKU Fonds Latvija

Citas pacientu organizācijas: Apvienība HIV.LV, Baltic Coalition for People Living with HIV, Biedrība „AGIHAS”, Biedrība „DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS”, C HEPATĪTA PACIENTU APVIENĪBA, Krūts vēža pacientu atbalsta biedrība „VITA”, Labdarības fonds “Rozā vilciens”, Latvijas Diabēta federācija, Latvijas Endometriozes biedrība , Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, Latvijas Krona un kolīta slimnieku biedrība, Latvijas Nieru slimnieku asociācija, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”, Onkoloģisko pacientu organizāciju alianse, Pacientu biedrība „ParSirdi.lv”, Zarnu vēža pacientu un viņu atbalsta personu biedrība „EuropaColon Latvija”, Latvijas Multiplās sklerozes asociācija, Soli priekšā melanomai