Aliansē jauns biedrs!

2021. gada 16. martā Latvijas Reto slimību alianse uzņēma jaunu biedru: 

Biedrības “Dauna sindroms Latvija” mērķi ir:

  • Veicināt cilvēku ar Dauna sindromu un viņu ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanu Latvijā;
  • paplašināt iespējas cilvēkiem ar Dauna sindromu iekļauties formālā un neformālā izglītībā un darba tirgū;
  • aizstāvēt cilvēku ar Dauna sindromu tiesības saņemt pasaules labai medicīniskai praksei atbilstošu veselības aprūpi un rehabilitāciju;
  • paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par cilvēkiem ar Dauna sindromu, veicinot iekļaujošas sabiedrības veidošanu un toleranci pret diskriminētām iedzīvotāju grupām;
  • veicināt personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu Latvijā, paplašinot iespējas iekļauties formālā un neformālā izglītībā, darba tirgū, veicināt sabiedrības informētību;
  • veidot sadarbību ar Latvijas un pasaules valstu valstiskām un nevalstiskām organizācijām biedrības izvirzīto mērķu īstenošanai.

Pēc SPKC Reto slimību reģistra datiem 2021. gada janvāra beigās Latvijā bija reģistrēti 281 cilvēki ar Dauna sindromu.

Vairāk par reto slimību pacientu skaitu Latvijā.

Visi Alianses biedri.