Aliansē jauns biedrs!

2020. gada 16. oktobrī Reto slimību alianses valde uzņēma jaunu biedru:

PKU Fonds Latvija”.

Nodibinājums ir dibināts 27.03.2015., tā ir nevalstiska organizācija, kas apvieno cilvēkus ar fenilketonūriju (PKU), viņu ģimenes un draugus. Nodibinājumam ir sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss.

Nodibinājuma darbības mērķi ir:

  • Apvienot bērnus, kam noteikta invaliditāte sakarā ar fenilketonūrijas (eng. phenylketonuria) slimību, kā arī citu vecuma grupu pacientus, kam ir noteikta diagnoze sakarā ar fenilketonūrijas slimību (turpmāk tekstā – PKU pacienti).
  • Veicināt PKU pacientu aprūpi un interešu aizsardzību Latvijā.
  • Veicināt speciālo pārtikas produktu ar zemu olbaltumvielu saturu nodrošinājumu PKU pacientiem.
  • Organizēt bērnu – PKU pacientu atpūtas nometnes.
  • Veicināt izziņas materiālu par fenilketonūriju nodrošināšanu PKU pacientu vidū.
  • Veicināt Nodibinājuma sadarbību un informācijas apmaiņu ar medicīnas iestādēm un sabiedriskajām organizācijām gan Latvijā, gan citās valstīs, ar valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, kā arī citām organizācijām un institūcijām.
  • Organizēt apmācības un seminārus par jautājumiem, kas saistīti ar fenilketonūriju.
  • Organizēt psiholoģisko palīdzību PKU pacientiem un viņu tuviniekiem.

Pēc SPKC Reto slimību reģistra datiem 2020. gada maija beigās Latvijā bija reģistrēti 96 cilvēki ar dažādu formu fenilketonūriju.

Vairāk par reto slimību pacientu skaitu Latvijā.

Vairāk par PKU Fonds Latvija.

Visi Alianses biedri.