Aliansē jauns biedrs

2019. gada 7. martā Latvijas Reto slimību alianse uzņēma jaunu biedru:

nodibinājumu “Teodora Jura fonds”.

Fonds dibināts 2017. gadā.

Fonda mērķis ir ar Fonda un ziedojumu līdzekļiem:
1. atbalstīt bērnu ar īpašām vajadzībām slimības diagnosticēšanu, rehabilitāciju, speciālistu konsultācijas, izglītību, asistentu pakalpojumus, aprūpi, kas nav valsts apmaksāti;
2. sniegt bērniem ar īpašām vajadzībām materiālu atbalstu – apģērbu, autiņbiksītes, apavus, pārvietošanās, tehniskos palīglīdzekļus, medicīnu u.c., kas nav valsts apmaksāti;
3. organizēt un realizēt atbalsta grupas, izglītojošus pasākumus vecākiem, kuru bērni ir ar īpašam vajadzībām;
4. organizēt sabiedriskus pasākumus, nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm;
5. organizēt pasākumus cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijai sabiedrībā.

Vairāk par Teodora Jura fondu lasiet www.teodorajurafonds.lv

Visi Alianses biedri