Aicinām sadarboties!

Veselības jomas nevalstisko organizāciju iniciatīvas grupa aicina pacientu biedrības iesaistīties sadarbības platformas izveidē, kuras mērķis būs informācijas apmaiņas nodrošināšana par veselības aprūpes politikas jautājumiem, kā arī pilnvērtīgas saziņas nodrošināšanai dalībai Nacionālā veselības dienesta konsultatīvajā padomē. Iniciatīvas grupā apvienojušās 15 organizācijas, kuras pārstāv dažādu jomu pacientu intereses.

Latvijas Hemofilijas biedrības un Latvijas Reto slimību alianses prezidente Baiba Ziemele uzsver: „Mēs visi pārstāvam pacientu intereses un pacients arī turpmāk būs mūsu uzmanības centrā – gan veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu pieejamības jautājumos, gan saņemto pakalpojumu un ārstēšanas rezultātu kvalitātes ziņā. Mēs katrs pārstāvam atsevišķu diagnožu grupu, kur katrai ir sava ārstēšanas specifika, un tāpēc mēs arī turpmāk cienīsim viens otra kompetences un mācīsimies viens no otra.”

Sadarbības platformas uzdevums būs – nodrošināt informācijas atklātību un savlaicīgu informācijas apmaiņu par jautājumiem, kas svarīgi tieši pacientam, lai turpmāk nerastos situācijas, kad tikai dažas organizācijas saņem informāciju par veselības politikas aktualitātēm, bet jumta organizācijas to nepārsūta tālāk dalīborganizācijām. Tāpat sadarbības platforma nodrošinās plašu ekspertīzes loku tādu jautājumu izlemšanā, kas skar dažādas diagnozes. Līdzdalība sadarbības platformā būs brīvprātīga, uz pacientu interešu aizstāvību balstīta, paredzēts, ka tā darbosies virtuāli, tādējādi nodrošinot informācijas pieejamību visiem tās dalībniekiem.

„Lai gan veselības aprūpes politikas jautājumi ir vispārināmi, piemēram, pakalpojuma pieejamība, to izmaksas vai tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas kārtība, tomēr katrai pacientu grupai ir savas vajadzības un savs redzējums uz jautājumiem. Sadarbības platforma arī veidos iespēju atrast kompromisus, pēc iespējas ņemot vērā visu intereses”, saka Pulmonālās hipertensijas biedrības vadītāja Ieva Plūme.

Aicinām pacientu intereses pārstāvošas organizācijas, kuras vēlas aktīvi iesaistīties veselības politikas veidošanā, kā arī sekot līdzi aktualitātēm, uzzināt citu organizāciju pieredzi, pieteikties sadarbības platformā, aizpildot veidlapu internetā: https://goo.gl/forms/2bfINZesCOcI9Jdd2.
Iniciatīvas grupa izveidota 27.jūnijā, tās izveidē klātienē piedalījās 15 organizācijas: Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”, Onkoloģisko pacientu organizāciju alianse, Latvijas Reto slimību alianse, Ginekoonkoloģisko pacientu un tuvinieku  atbalsta biedrība „Gino”, Latvijas sieviešu volontieru  biedrība „VITA”, Zarnu vēža pacientu un viņu atbalsta  personu biedrība „EuropaColon Latvija”, Biedrībai Ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes”, Biedrībai „Atbalsta grupa inficētajiem ar  HIV un AIDS slimniekiem”, Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, Latvijas Krona un kolīta slimnieku biedrība, Apvienība HIV.LV, Biedrība „DIA+LOGS”, Latvijas Diabēta federācija, Pacientu biedrība „ParSirdi.lv”, Pulmonālās hipertensijas biedrība, Latvijas Hemofīlijas biedrība

Tuvāka informācija: Baiba Ziemele, e-pasts: alianse@retasslimibas.lv