Un vēl viena intervija

Latvijas Reto slimību alianses valdes locekle Dita Kļaviņa-Lauberte stāsta par reto slimību situāciju Latvijas Radio 2.

dita